top of page

OM MIG

Specialist i psykiatri sedan 2009. Bred klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och företagshälsovård. Särskilt intresse för affektiva sjukdomar, ångestsyndrom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Stor erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar på såväl barn som vuxna. Under flera år arbetat med stort fokus på stressrelaterad ohälsa och rehabilitering och har studerat organisationspsykologi för att öka mina kunskaper om hur vi människor påverkas av vår psykosociala arbetsmiljö.

bottom of page