top of page

Darhed Psykiatri

Alla är vi olika.

Jag utreder och behandlar stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom, depressioner, bipolär sjukdom, sömnstörningar, ångestsyndrom som generaliserad ångest (GAD), paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom (OCD).

Målet är att fånga upp tidiga tecken på stress och därmed kunna arbeta förebyggande. Om sjukdom till följd av långdragen stress redan uppstått hjälper jag dig med behandling och rehabilitering tillbaka i arbete.

Jag har ett stort intresse för neuropsykiatri, och gör neuropsykiatriska utredningar, på såväl barn som vuxna, vid misstanke om ADD/ADHD och/eller autismspektrumtillstånd. Utredningarna görs i samarbete med psykologer med stor erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Om du inte redan träffat läkare eller psykolog som förespråkat utredning rekommenderar jag dig att börja med att boka ett bedömningssamtal hos mig för att klargöra om en neuropsykiatrisk utredning bör göras. I utredningen ingår läkarbesök för bl a differentialdiagnostisk bedömning och kroppslig undersökning, diagnostiska intervjuer och skattningar, testning hos psykolog och om möjligt inhämtande av anamnes av anhörig. Vid diagnostiserad ADD/ADHD erbjuds uppföljning och behandling.

bottom of page