top of page

Darhed Psykiatri är en liten privat, psykiatrisk mottagning i centrala Göteborg. Här träffar du alltid samma läkare. Besök erbjuds både på mottagningen och digitalt. Tillsammans med erfaren psykolog görs neuropsykiatriska utredningar av såväl barn som vuxna. Vi anpassar upplägget efter dina önskemål.

Angående Covid 19: Om du haft symtom som halsont, hosta, snuva, feber, ont i kroppen eller illamående/diarré de senaste två dagarna är det viktigt att du stannar hemma. Om möjligt tar vi besöket digitalt istället. I annat fall erbjuds du en ny tid så snart du blivit frisk.

Gotabergshalsan_5786.jpg

Helen Karlsson Darhed
Leg läkare, specialist i psykiatri.

Läkarförbund.png
Svenska_psykfo%C3%8C%C2%88reningen_edite
SFBUP.png

Välkommen

Jag gör neuropsykiatriska utredningar vid misstanke om ADD/ADHD och/eller autismspektrumtillstånd. I utredningen ingår besök hos psykiatriker, för bl a kroppslig undersökning och differentialdiagnostisk bedömning, och psykolog för testning mm. Om möjligt inhämtas även barndomsanamnes från anhörig. Efter återkoppling tillsammans med läkare och psykolog erbjuds uppföljning och behandling vid diagnostiserad ADD/ADHD. Vid önskemål kan delar av utredningen och återkopplingen göras i form av digitala besök och de fysiska besöken genomföras sammanhängande under en dag.

darhed2.jpeg

Kontakt

Arkipelagen, Hildedalsgatan 2

bottom of page